Lipofilling o trasplantament de greix autòloga o lipoestructura

Són diferents maneres de referir-se a l’ús de la pròpia greix del pacient, obtinguda mitjançant una acurada liposucció i preparada per omplir, remodelar o augmentar altres llocs on serà empeltada.

És important destacar el fet que es tracta d’un EMPELT, no és un filler o farcit. La diferència és que l’empelt ha de sobreviure, ha de irrigar i romandre viable; si no s’aconsegueix, serà reabsorbit i desapareixerà.

Es pot definir al greix autòloga com el millor material de farciment i el menys nociu per a l’organisme, ja que es tracta del teixit gras propi del pacient, sempre que es compleixin les condicions necessàries per a la seva obtenció i posterior manipulació, i els mitjans siguin els adequats per garantir la viabilitat del teixit empeltat.

La lipoestructura o lipofilling de greix és una tècnica que aconsegueix resultats estables i duradors, aconseguint que el greix no es reabsorbeixi a llarg termini.

La lipoestructura és en essència un “auto trasplantament de greix”

El teixit adipós o gras s’ha emprat com a material de rebliment des de principis del segle XX, però els resultats obtinguts amb el seu ús no eren massa bons ni constants, perquè per regla general el teixit empeltat es reabsorbia en major o menor proporció.

Encara que va haver diversos intents per millorar els resultats de la tècnica, no va ser fins a principis d’aquest segle quan el Dr. Coleman va descriure l’estandardització d’un procediment atraumàtic que permet aconseguir resultats bons i reproduïbles amb l’ús d’empelts de teixit adipós, procés al qual denominar LIPOESTRUCTURA.

 

Des de llavors les aplicacions han crescut de forma exponencial. Ha estat precisament en Cirurgia Plàstica on hi ha hagut més avançada. Inicialment es va utilitzar en farcits facials per al tractament de atròfies (per medicaments i congènites) però posteriorment el seu ús s’ha estès a cirurgia reconstructiva i també estètica.

Després dels treballs de Coleman, el nombre d’articles i experiències per part d’altres investigadors i cirurgians es va multiplicar.

Aplicacions dels empelts de teixit adipós:

 • Atròfies facials (per retrovirals, congènites, Romberg)
 • Reconstrucció de mama
 • Defectes de contorn corporal després de traumatismes, per malformacions congènites o seqüeles de cirurgia
 • Correcció de seqüeles quirúrgiques del contorn corporal
 • Augment de mames
 • Rejoveniment facial sol, o associat a lífting, blefaroplàstia, etc.
 • Rejoveniment de mans
 • Augment de glutis
 • Augment de cames
 • Farcit de cicatrius deprimides
 • Correcció de asimetries

Són necessàries d’ 1 a 2 sessions per procediments estètics i fins a 4-5 sessions per a procediments de reconstrucció més complexos.

El lipoffiling es pot realitzar amb anestèsia local (amb o sense sedació) o amb anestèsia general (si la liposucció supera els 4.000 cc, aproximadament). En molts casos, no és necessari l’ingrés hospitalari i la intervenció es realitza en règim d’hospital de dia.

L’extracció del greix es realitza amb cànules especials i amb una tècnica molt acurada per evitar trencar els adipòcits, les cèl·lules que acumulen el greix. El greix extreta se sotmet a un procés de “neteja” per infiltrar només els adipòcits vius i que podran romandre en el teixit. La millor greix per infiltrar serà la que manté també les cèl·lules mare procedents del teixit adipós.

El farciment s’obté infiltrant amb micro-cànules tot el greix obtinguda fins aconseguir el resultat desitjat. El lipofilling pràcticament no deixa cicatrius visibles.

En el postoperatori, s’administra un antibiòtic i calmants per via oral. És aconsellable portar una faixa elàstica o un sostenidor en cas de farciment mamari durant 10 dies.

El lipofilling és la intervenció que permet extreure la antiestètica greix de llocs on es vol eliminar com poden ser (els flancs, els malucs, la cintura, cames, braços, …) i afegir-la en aquelles zones on ens agradaria augmentar el volum (mames, glutis, cara, cames …). El procediment no és gens invasiu pel que en la majoria de casos és ambulatori, és a dir, el pacient marxa a casa el mateix dia de la cirurgia després d’unes hores de repòs en clínica i el postoperatori pràcticament nul, pot incorporar-se en 24 hores a la seva vida quotidiana.

 

PRINCIPALES USOS DEL LIPOFILLING

Aumento de mamas

Existen diversas técnicas para conseguir aumentar el volumen de las mamas, bien mediante la introducción de prótesis de gel cohesivo de silicona o bien con la técnica del lipofilling mamario.

Esta técnica puede estar indicada en aquellas mujeres que tengan suficiente tejido graso donante para permitir conseguir el volumen mamario que desean, beneficiándose al mismo tiempo del resultado de una liposucción.

Es interesante en los casos de asimetrías importantes de volumen mamario, ya que se puede conseguir mejor resultado que con el uso de una sola prótesis

Se puede practicar con anestesia local y sedación o con anestesia general y el paciente puede ir a dormir a casa o pasar una noche en la Clínica

Es muy importante la técnica de implantación de la grasa para asegurar que la misma sobreviva en la zona implantada y mantenga el volumen conseguido, logrando que la grasa no se reabsorba a largo plazo. Para ello lo fundamental es seguir las indicaciones que le dará el equipo médico

Es importante indicar lo siguiente:

 • La inyección de grasa purificada en el seno no modifica en absoluto el riesgo de cáncer de mama según los datos disponibles actualmente. Pueden aparecer calcificaciones benignas que en manos de un radiólogo experto y con un fonógrafo de calidad, son fácilmente distinguibles de las calcificaciones sospechosas por su forma y localización.
 • Pueden aparecer quistes oleosos, que son benignos, pero en ocasiones son palpables o pueden requerir una punción para evaluarse.
 • De todos modos y para evitar sorpresas innecesarias, se recomienda un control mamógrafo estricto los primeros años con al intención de documentar claramente la aparición de dichas imágenes y evitar confusiones en el futuro:
  1. Primera mamografía a los 9-12 meses de la intervención quirúrgica.
  2. Seguimiento cada 6 meses los 2 años posteriores a la primera mamografía.

Lipofilling Facial o lipoestructura

Sabemos que en el transcurso de lo años la cara pierde volumen. Se produce atrofia de algunos de los paquetes adiposos que son responsables de los contornos y otros se desplazan. Esta evolución se ve perfectamente comparando cualquiera de nuestras fotos desde nuestra infancia hasta ahora. El lipofilling pretende restaurar el contenido original de estos paquetes grasos, especialmente en la zona de los pómulos, pero también lo podemos usar para mejorar el contorno de la mandíbula o rellenar el área temporal.

Por orto lado el tejido adiposo inyectado mejora la calidad de la piel, posiblemente debido a su contenido en células madre (que en condiciones de falta de oxígeno como la que se produce en el tejido que recibe el tejido adiposo se convierten en capilares, arterias y venas).

La perdida del volumen de los compartimentos de grasa faciales es una de las principales causas de la flacidez producida por la edad.

El aumento del volumen tensa la piel. Por otra parte, los adipocitos contienen muchos factores de crecimiento que inducen un rejuvenecimiento del aspecto de la misma.

Esta técnica mínimamente invasiva se puede realizar bajo anestesia local para pequeñas localizaciones: ojeras, los pliegues nasolabiales, líneas de marioneta. Para volúmenes mayores, se necesita una anestesia local + sedación o anestesia general

Si flacidez de la piel es importante, la lipoestructura puede asociarse a un lifting cervico-facial .

El lipofilling periorbitario se puede realizar con anestesia local. No es necesario el ingreso hospitalario, pudiendo el paciente regresar a su domicilio el mismo día de la intervención, y prácticamente no deja cicatrices visibles.

El implante de grasa facial puede realizarse solo o combinado con otras intervenciones, como lifting facial o cervical.

Augment de glutis i de cames

L’augment de glutis, és una cirurgia per remodelar la forma i volum d’aquesta zona, ja sigui mitjançant lipoescultura o lipofilling Els avantatges de l’ús del greix és que No és possible el rebuig, ja que és un empelt privada individual. A més conté cèl·lules mare pluripotencials que, segons en quina zona es insereixen, regeneren teixit.

Es recomana quan el pacient a més d’augmentar els seus glutis vol eliminar acumulacions de greix antiestètics en altres parts del cos, amb la qual cosa s’aconsegueix millorar encara més la figura. Es realitza una liposucció de les àrees que el pacient vulgui millorar, un cop extreta el greix, es processa la mateixa i mitjançant injeccions de diposita a l’interior dels glutis per poder augmentar-los. Aquesta cirurgia es pot realitzar amb anestèsia general o amb anestèsia local més sedació. Es recomana una nit d’ingrés en clínica.

Rejoveniment de les mans

Amb l’edat les mans pateixen un procés d’envelliment, especialment en el dors, on la pell es fa més fina i laxa, apareixen taques, la xarxa venosa i els ossos es fan més evidents. Avui dia, hi ha diferents tipus de tractaments per millorar l’aspecte de les mans, i el cirurgià plàstic sabrà aconsellar quins d’ells seran més eficaços en cada cas. La forma més nova i efectiva de rejovenir les mans és a través dels tractaments de farciment, que ens permet afegir volum per oferir una aparença més jove. Els resultats són immediats. Els farcits més freqüents són la pròpia greix, infiltrat amb un procediment anomenat lipofilling, o l’àcid hialurònic.

PROCÉS D’EXTRACCIÓ I INFILTRACIÓ DEL GREIX

El procediment es pot realitzar amb anestèsia local, amb sedació endovenosa i anestèsia local o amb anestèsia general, depenent del cas.

Extracció: Primer es procedeix a extreure el greix de la zona donant. Segons la quantitat de greix que necessitem, en algunes pacients pot ser suficient amb una sola zona (abdomen o flancs), mentre que en pacients amb menys greix pot ser necessària l’extracció de múltiples zones alhora.

Habitualment l’accés a aquestes zones donants es realitza amb una petita incisió de 2-3 mm.

Processament del greix: per decantació i centrifugació (elimina els components no desitjats, com aigua, fluids, sang, ..). Aquest procés es realitza de diferents maneres, per tal d’aconseguir un greix a transferir de diferents densitats. Aquesta diferència de densitats farà que obtinguem greix de diferents qualitats, per a diferents propòsits (com rehidratar una zona, omplir una arruga, omplir un solc, restaurar volum, …). Aquesta és una de les claus del procediment.

TTambé pot utilitzar-se la tècnica de rentat i decantat, que sembla augmentar el percentatge de supervivència de les cèl·lules grasses.

El greix conté cèl·lules mares que es conserven en la transferència.

Empelt o transferència: finalment s’empelta el greix. És un procés molt meticulós, que ens permet “esculpir” la zona a tractar. Des de petites incisions, es col·loquen minúscules fileres d’adipòcits en les zones a tractar. La superposició i entrecreuament d’aquestes “fileres” en forma tridimensional, ens permet aconseguir el volum desitjat, juntament amb una màxima supervivència dels adipòcits trasplantats (un 60-80%) de supervivència, està considerat un gran resultat.

Es tracta de dipositar milers de microempelts de menys de 2 mm de diàmetre, creant com una bastida que va augmentant el volum de la zona.

Opcionalment s’afegeixen PRGF (Platelet Rich Growing Factors) extrets de la pròpia sang del pacient, per incrementar la supervivència i posterior efecte d’aquesta greix (lipofilling enriquit

Per part del pacient és summament important NO FUMAR, de fet, si el pacient fuma, el percentatge de necrosi o fracàs de l’empelt s’acosta al 100%.

També és molt important que no apliqui pressió sobre les zones on s’ha practicat l’empelt, i que prengui la medicació que se li ha indicat.

Aquesta col·locació en múltiples trajectes del greix, condiciona un edema (inflor) dels teixits important en els primers dies després del procediment. No obstant això, en ser un procediment poc agressiu i que es desenvolupa en un pla molt superficial, el pacient es recupera ràpidament, tornant a una activitat normal en poc temps.

Segons els últims estudis, s’accepta que les millors àrees donants són l’abdomen i la cara interna de les cuixes, i que el greix s’ha d’obtenir amb una pressió de menys d’una atmosfera. També, el mètode es el següent; es centrifuga a 3,000 rpm durant no més de 3 minuts i es col·loca en múltiples plans i petites quantitats en cada passi de la cànula, per assegurar la seva millor integració i supervivència.

A la nostra clínica des de l’any 1987 hem utilitzat els empelts de greix en múltiples intervencions i tractaments, i la nostra experiència confirma aquests estudis; també que el greix empeltat es comporta com la resta del greix que tenen els pacients; disminueix el seu volum si aprimen, i augmenta si engreixen, romanent estable en la seva localització amb el pas dels anys.

Nosaltres l’hem integrat en tots els casos de rejoveniment facial quirúrgic, en casos de asimetries mamàries, en augment de mames quan es descarta l’ús de pròtesi de silicona, en augment de glutis, sobretot associat a liposucció, i com filler o farcit quan hi ha una pèrdua de teixit gras, en qualsevol localització.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies