Exemples d’augments de mames

1.- Hipoplàsia mamària congènita

Es practica col·locació de pròtesi de mama rodones, perfil alt, via axil·lar i situació retropectoral, de 380cc.

Caso-01

2.- Hipoplàsia mamària congènita

Via axil·lar, situació retropectoral, pròtesis rodones de 260 cc, perfil alt.

3.- Hipoplàsia mamària congènita lleugera

Via axil·lar, situació subpectoral. Pròtesis rodona de 260 cc. Perfil moderat plus.

Caso-03

4.- Hipoplàsia mamària congènita

Es practica col·locació de pròtesi de mama de 350 cc, rodones, perfil alt i situació retropectoral. Via Axil·lar.

Caso-04

5.- Manca de projecció a la part superior de la mama

Via axil·lar, situació retropectoral. Pròtesis de 190 cc, rodones, perfil intermedi.

Caso-05

6.- Hipoplàsia postpart; manca de farciment de la part superior de la mama

Via axil·lar, situació retropectoral. Pròtesis de 225 D- 250 I, rodones, perfil intermedi.

Caso-06

7.- Hipoplàsia severa congènita mamària

Via axil·lar, situació retropectoral. Pròtesis de 400-440 cc, rodones, perfil alt.

Caso-07

8.- Pectum excavatum + hipoplàsia mamària congènita

Via axil·lar, situació retropectoral Pròtesis de 380 cc, rodones, perfil alt.

Caso-08

9.- Hipoplàsia mamària congènita post-pèrdua de pes

Es practica col·locació de pròtesi rodones de 325-350cc, via axil·lar i situació retropectoral.

Caso-09

10.- Hipoplàsia mamària, amb falta de volum en pol superior

Via hemiareolar, situació retropectoral. Pròtesis de 410-455 cc. rodones, perfil moderat plus.

Caso-10

11.- Asimetria mamària, amb ptosis unilateral

Mastopèxia periareolar + vertical D i periareolar I. Situació retropectoral. Pròtesis de 300 cc, rodones, perfil alt.

Caso-11

12.- Hipoplàsia mamària discreta

Col·locació de protesis rodones de 260-280cc, perfil alt, via axil·lar i situació retropectoral.

Caso-12

13.- Hipoplàsia mamària amb hipertròfia del CAP

Via hemiareolar, situació dual o mixta. Pròtesis de 380 cc, rodona, perfil alt.

14.- Atròfia mamària post-part + ptosis lleugera

Via areolar completa (periareolar), situació retropectoral.Protesis anatòmica de 285 cc.

Caso-14

15.- Manca de desenvolupament del pol inferior mamari

Via hemiareolar, pla dual o mixt, pròtesis anatòmiques de 380 cc.

Caso-15

16.- Asimetria mamària

Es practica col·locació de pròtesi rodona de 325cc costat dret i 380 cc costat esquerra, via axil·lar, retropectoral.

Caso-16

17.- Hipoplàsia mamària amb complex arèola-mugró gran

Es col·loquen pròtesis de 345 cc PMP, via axil·lar.

Caso-17

18.- Atròfia postpart, amb lleugera ptosi

Via hemiareolar, situació retropectoral. Pròtesis anatòmica de 400 cc.

Caso-17

19.- Mames tubulars

Via hemiareolar, situació dual o mixta. Pròtesis rodona de 380-400 cc, perfil alt.

Caso-19

20.- Mames tubulars + ptosis important

Via periareolar, situació dual o mixta. Remodelació mamaria. Pròtesis de 280 P.A.

Caso-20

21.- Mames tubulars

Mamoplàstia i col·locació de pròtesi rodones de 220-240cc, pla dual o mixt, subpectoral i submamari. Via perareolar.

Caso-21

22.- Mames de petit volum

Pròtesis via axil·lar, retropectoral, rodones, perfil alt de 380 cc.

Caso-22

23.- Asimetria mamària + hipoplàsia lleugera

Via axil·lar, situació retropectoral. Pròtesis rodones de 345-380 cc.

Caso-23

24.- Atròfia post-pèrdua de pes

Via axil·lar, situació retropectoral. Pròtesis rodona de 400 cc perfil alt.

Caso-24

25.- Hipoplàsia mamària congènita

Via axil·lar, situació retropectoral. Pròtesis rodona, perfil alt 240-260cc.

Caso-25

26.- Mames de mida petita

Via axil·lar, situació retropectoral. Pròtesis rodones, 325-350cc, perfil alt.

Caso-26

27.- Mames de mida petita

Via axil·lar, retropectoral. Pròtesis de 345 cc perfil moderat.

Caso-27

28.- Mames de mida petita

Via axil·lar, situació retropectoral. Pròtesis rodona de 380-400 cc, perfil alt.

Caso-28

29.- Atròfia + ptosi post-part, pol superior buit

Via hemiareolar, retropectoral, pròtesis rodona 410-440 cc PMP.

Caso-29

30.- Hipoplàsia mamària congènita

Via axil·lar, retropectoral. Pròtesis de 325 cc, rodones, P.A.

Caso-31

31.- Atròfia molt severa mamària, ptosi i mames molt buides

Mastopèxia periareolar + pròtesi de 350 cc perfil alt.

Caso-31

32.- Visió de perfil del mateix cas

Caso-32

33.- Ptosi mamària + atròfia post-pèrdua de pes

Mastopèxia periareolar i pròtesis submuscular de 345 cc perfil moderat.

Caso-33

34.- Mames de mida petita.

Via axil·lar, retropectoral. Pròtesis de 380-400 cc P.A.

Caso-34

35.- Atròfia lleugera postpart

Via areolar, retropectoral. Pròtesis de 260-280 CC perfil moderat.

Caso-35

36.- Pacient amb encapsulament de pròtesis submamària esquerra

Es practica capsulectomia + recanvi de pròtesi a nivell retropectoral. Via areolar.

Caso-36

37.- Hipoplàsia mamària en pacient amb múscul pectoral molt desenvolupat

Col·locació de pròtesis anatòmiques de 210 i 240 cc. Via areolar. Situació submamària.

Caso-37

38.- Mames de petit volum

Pròtesis rodona 440 cc, retropectoral P.A. axil·lar.

Caso-38

39.- Hipoplàsia mamària congènita

Via axil·lar, retropectoral. Pròtesis rodona 305-320 cc PMP.

Caso-39

40.- Hipoplàsia mamària

Via axil·lar, situació retropectoral. Pròtesis rodona de 400 cc P.A.

Caso-40

41.- Mames de mida petita

Col·locació de pròtesis rodones, 325 – 350 cc, perfil alt, via axil·lar i situació retropectoral.

Caso-41

42.- Hipoplàsia mamària

Pròtesis via axil·lar, retropectoral, rodones, perfil moderat, de 345-380 cc.

Caso-42

43.- Mames de mida petita

Pròtesis rodona, perfil alt, via axil·lar de 280-300 cc, situació retropectoral.

Caso-43

44.- Hipoplàsia mamària congènita

Pròtesis via axil·lar de 350 cc, rodones, perfil alt, situació retropectoral.

Caso-44

45.- Ptosi o caiguda de les mames amb pèrdua de volum

Es practica mastopèxia + col·locació de pròtesis de mama rodones.

Caso-45

46.- Hipoplàsia mamària i pectum excavatum discret

Pròtesis rodones de 350 cc, perfil alt, via axil·lar, retropectoral.

Caso-46

47.- Tòrax amb híper projecció esternal, manca de desenvolupament mamari

Pròtesis per via axil·lar de 380 cc, perfil moderat, rodones. Situació retropectoral.

Caso-47

48.- Atròfia mamària severa postpart i pèrdua de pes important

Mastopèxia + pròtesis 410 cc perfil moderat.

Caso-48

49.- Hipoplàsia mamària

Pròtesis rodona, via axil·lar, retropectoral, 380 cc, perfil alt.

Caso-49

50.- Manca de desenvolupament mamari

Pròtesis via axil·lar de 325-350 cc perfil alt, situació retropectoral.

Caso-50

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies